multiplayer hartenjagen (in ontwikkeling)
enkele java- en haskell oplossingen voor het Euler Project
een zandbakje voor extern spul